Έργα αποστράγγισης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος

Έργα αποστράγγισης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος

Ιδιοκτήτης Έργου
HOCHTIEF

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
2.054.300

Συμβατικές Ημερομηνίες
2000

Ημερομηνία Παράδοσης
2000