Έργα Πολιτικού Μηχανικού για εγκατάσταση καλωδίου από εργοστάσιο παραγωγής

Έργα Πολιτικού Μηχανικού για εγκατάσταση καλωδίου από εργοστάσιο παραγωγής προς το Κέντρο Υψηλής Τάσης Ευόσμου

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΛ.ΠΕ

Περιοχή
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Συμβατική Τιμή
1.741.269

Συμβατικές Ημερομηνίες
2004

Ημερομηνία Παράδοσης
2005