Εργασίες επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου και παροχετευτικών αγωγών περιοχής Θεσ/κης

Εργασίες επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου και παροχετευτικών αγωγών περιοχής Θεσ/κης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιοχή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

1.100.00

Συμβατικές Ημερομηνίες

01/2003-12/2003

Ημερομηνία Παράδοσης

2003