Έργο Αναβάθμισης ΕΛ.ΠΕ Ελευσίνας

Έργο Αναβάθμισης ΕΛ.ΠΕ Ελευσίνας

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΛ.ΠΕ

Περιοχή
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Συμβατική Τιμή
920.000

Συμβατικές Ημερομηνίες
2008

Ημερομηνία Παράδοσης
2008