Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικού δικτύου Πειραιώς – Αθηνών – Θεσ/κης

Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικού δικτύου Πειραιώς – Αθηνών – Θεσ/κης (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΒΒ)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

Περιοχή

ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Συμβατική Τιμή

7.336.757

Συμβατικές Ημερομηνίες

1998-2001

Ημερομηνία Παράδοσης

2001