Κατασκευή δικτύου αερίου & εσωτ. Εγκαταστάσεων στο νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Κατασκευή δικτύου αερίου & εσωτ. Εγκαταστάσεων στο νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ιδιοκτήτης Έργου
KRANTZ-TKT

Περιοχή

ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβατική Τιμή

312.965

Συμβατικές Ημερομηνίες

06/2000-02/2001

Ημερομηνία Παράδοσης

1999