Κατασκευή θεμελίων ηλεκτροκίνησης και εγκατάσταση σηματοδότησης στον προαστιακό σιδηρόδρομο Αθηνών

Κατασκευή θεμελίων ηλεκτροκίνησης και εγκατάσταση σηματοδότησης στον προαστιακό σιδηρόδρομο Αθηνών

Ιδιοκτήτης Έργου
ALSTOM TRANSPORT

Περιοχή

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβατική Τιμή

6.732.438

Συμβατικές Ημερομηνίες

2003-2007

Ημερομηνία Παράδοσης

2007