Κατασκευή βασικού δικτύου πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 4 BAR

Κατασκευή βασικού δικτύου πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 4 BAR για τους τομείς 25, 33 & 36 Αττικής

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΕΠΑ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

4.323.135

Συμβατικές Ημερομηνίες

11/1996-01/1998

Ημερομηνία Παράδοσης

1/2/1998