Κτίρια Εμπορευματικού Σταθμού Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου

Κτίρια Εμπορευματικού Σταθμού Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος

Ιδιοκτήτης Έργου
PROMETHEUS GAS

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
470.000

Συμβατικές Ημερομηνίες
2000

Ημερομηνία Παράδοσης
2000