Κτίρια γραφείων στο Χαλάνδρι – Αττικής

Κτίρια γραφείων στο Χαλάνδρι – Αττικής

Ιδιοκτήτης Έργου
PROMETHEUS GAS

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
15.000.000

Συμβατικές Ημερομηνίες
2003

Ημερομηνία Παράδοσης
2003