Ολοκλήρωση συστήματος Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών στο Τμήμα Νέοι Πόροι – Λεπτοκαρυά

Ολοκλήρωση συστήματος Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών στο Τμήμα Νέοι Πόροι – Λεπτοκαρυά (Σύμβαση 289/06)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Περιοχή

Β. ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατική Τιμή

5.953.614

Συμβατικές Ημερομηνίες

2006-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2009