Πολυκάναλο σύστημα τροχιοδρόμου Αθηνών

Πολυκάναλο σύστημα τροχιοδρόμου Αθηνών

Ιδιοκτήτης Έργου
J/V TERNA S.A. – IMPREGILO S.p.A

Περιοχή

ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή

12.000.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2004

Ημερομηνία Παράδοσης

2004