Συμπληρωματικές εργασίες συστημάτων Τηλεδιοίκησης Σηματοδότησης Θεσ/κης (ΤΧ5)

Συμπληρωματικές εργασίες συστημάτων Τηλεδιοίκησης Σηματοδότησης Θεσ/κης (ΤΧ5) – Στρυμώνα – Προμαχώνα (Σύμβαση 924/97)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

Περιοχή

Β. ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατική Τιμή

2.736.409

Συμβατικές Ημερομηνίες

02/1997-2003

Ημερομηνία Παράδοσης

2003