Σύστημα διανομής Φυσικού Αερίου στο νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Σύστημα διανομής Φυσικού Αερίου στο νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ιδιοκτήτης Έργου
HOCHTIEF

Περιοχή

ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβατική Τιμή

593.055

Συμβατικές Ημερομηνίες

05/2000-02/2001

Ημερομηνία Παράδοσης

1999