Σύστημα Τηλεδιοίκησης – Σηματοδότησης (ΤΧ1)

Σύστημα Τηλεδιοίκησης – Σηματοδότησης (ΤΧ1) (Σύμβαση 859/95)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

Περιοχή

Β. ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατική Τιμή

17.941.386

Συμβατικές Ημερομηνίες

09/1995-08/1999

Ημερομηνία Παράδοσης

2005