Συστήματα Τηλεδιοίκησης – Σηματοδότησης Θεσ/κης – Προμαχώνα

Συστήματα Τηλεδιοίκησης – Σηματοδότησης Θεσ/κης – Προμαχώνα (Σύμβαση 875/95)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

Περιοχή

Β. ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατική Τιμή

42.205.668

Συμβατικές Ημερομηνίες

11/1995-2003

Ημερομηνία Παράδοσης

2003