Αιολικό Πάρκο 11,25 MW στην περιοχή Σώρου Αλεξανδρούπολης – Έβρος

Αιολικό Πάρκο 11,25 MW στην περιοχή Σώρου Αλεξανδρούπολης – Έβρος

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Περιοχή

ΡΟΔΟΠΗ

Συμβατική Τιμή

3.386.558 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2001-2002

Ημερομηνία Παράδοσης

2002