Αιολικό Πάρκο 20 MW στην περιοχή Τσαμαδοράχη Δωρίδος

Αιολικό Πάρκο 20 MW στην περιοχή Τσαμαδοράχη Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας…

Αιολικό Πάρκο 50,4 MW στη περιοχή Κοζάνη – Άσκιο

Αιολικό Πάρκο 50,4 MW στη περιοχή Κοζάνη – Άσκιο, Π.Ε.…

Αιολικό Πάρκο 33,6 MW στην περιοχή Bυρσίνη – Πατριάρχης, Π.Ε. Οργάνης – Ροδόπη

Αιολικό Πάρκο 33,6 MW στην περιοχή Bυρσίνη – Πατριάρχης, Π.Ε.…

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Κουτσούτη – Ρόδου.

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Κουτσούτη – Ρόδου. Ιδιοκτήτης…

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Αγ. Κύριλλου – Κρήτης

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Αγ. Κύριλλου – Κρήτης…

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Λίθου – Αχαΐας.

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Λίθου – Αχαΐας. Ιδιοκτήτης…

Αιολικό Πάρκο 14,25 MW στην περιοχή Γεράκι – Ροδόπης

Αιολικό Πάρκο 6,75 MW στην περιοχή Μοναστήρι – Ροδόπης Ιδιοκτήτης…

Αιολικό Πάρκο 6,75 MW στην περιοχή Μοναστήρι – Ροδόπης

Αιολικό Πάρκο 6,75 MW στην περιοχή Μοναστήρι – Ροδόπης Ιδιοκτήτης…

Αιολικό Πάρκο 11,25 MW στην περιοχή Σώρου Αλεξανδρούπολης – Έβρος

Αιολικό Πάρκο 11,25 MW στην περιοχή Σώρου Αλεξανδρούπολης – Έβρος…

Αιολικό Πάρκο 19,50 MW στην περιοχή Άσπρη Πέτρα – Ροδόπης

Αιολικό Πάρκο 19,50 MW στην περιοχή Άσπρη Πέτρα – Ροδόπης…

Αιολικό Πάρκο 9 MW στην περιοχή της Ηλιόλουστης – Ευβοίας

Αιολικό Πάρκο 9 MW στην περιοχή της Ηλιόλουστης – Ευβοίας…