Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Λίθου – Αχαΐας.

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Λίθου – Αχαΐας.

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.

Περιοχή

ΑΧΑΪΑ

Συμβατική Τιμή

7.000.000 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008