Αιολικό Πάρκο 14,25 MW στην περιοχή Γεράκι – Ροδόπης

Αιολικό Πάρκο 6,75 MW στην περιοχή Μοναστήρι – Ροδόπης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Περιοχή

ΡΟΔΟΠΗ

Συμβατική Τιμή

4.700.000 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2001-2002

Ημερομηνία Παράδοσης

2002