Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Αγ. Κύριλλου – Κρήτης

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Αγ. Κύριλλου – Κρήτης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Περιοχή

ΑΧΑΪΑ

Συμβατική Τιμή

2.907.100 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008