Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Κουτσούτη – Ρόδου.

Αιολικό Πάρκο 18,9 MW στην περιοχή Κουτσούτη – Ρόδου.

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

Περιοχή

ΡΟΔΟΣ

Συμβατική Τιμή

4.496.030 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008