Αιολικό Πάρκο 19,50 MW στην περιοχή Άσπρη Πέτρα – Ροδόπης

Αιολικό Πάρκο 19,50 MW στην περιοχή Άσπρη Πέτρα – Ροδόπης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Περιοχή

ΡΟΔΟΠΗ

Συμβατική Τιμή

5.202.562 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2001-2002

Ημερομηνία Παράδοσης

2002