Αιολικό Πάρκο 20 MW στην περιοχή Τσαμαδοράχη Δωρίδος

Αιολικό Πάρκο 20 MW στην περιοχή Τσαμαδοράχη Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας

Ιδιοκτήτης Έργου
ΑΝΤΙΛΙΟΝ ΑΙΟΛΟΣ

Περιοχή

ΦΩΚΙΔΑ

Συμβατική Τιμή

3.909.072,85

Συμβατικές Ημερομηνίες

2021-2022

Ημερομηνία Παράδοσης

Υπο Κατασκευή