Αιολικό Πάρκο 33,6 MW στην περιοχή Bυρσίνη – Πατριάρχης, Π.Ε. Οργάνης – Ροδόπη

Αιολικό Πάρκο 33,6 MW στην περιοχή Bυρσίνη – Πατριάρχης, Π.Ε. Οργάνης – Ροδόπη

Ιδιοκτήτης Έργου
ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε. (IBERDROLA).

Περιοχή

ΡΟΔΟΠΗ

Συμβατική Τιμή

4.821.182

Συμβατικές Ημερομηνίες

2021-2022

Ημερομηνία Παράδοσης

Υπο Κατασκευή