Αιολικό Πάρκο 50,4 MW στη περιοχή Κοζάνη – Άσκιο

Αιολικό Πάρκο 50,4 MW στη περιοχή Κοζάνη – Άσκιο, Π.Ε. Κοζάνης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε. (IBERDROLA).

Περιοχή

ΚΟΖΑΝΗ

Συμβατική Τιμή

6.795.000 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2021-2022

Ημερομηνία Παράδοσης

Υπο Κατασκευή