Αιολικό Πάρκο 6,75 MW στην περιοχή Μοναστήρι – Ροδόπης

Αιολικό Πάρκο 6,75 MW στην περιοχή Μοναστήρι – Ροδόπης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Περιοχή

ΡΟΔΟΠΗ

Συμβατική Τιμή

2.421.752 x 50%

Συμβατικές Ημερομηνίες

2001-2002

Ημερομηνία Παράδοσης

2002