Αιολικό Πάρκο 9 MW στην περιοχή της Ηλιόλουστης – Ευβοίας

Αιολικό Πάρκο 9 MW στην περιοχή της Ηλιόλουστης – Ευβοίας & Έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή Υποσταθμού 150/20 KV

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Περιοχή

ΕΥΒΟΙΑ

Συμβατική Τιμή

896.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2006-2007

Ημερομηνία Παράδοσης

2007