ΑΗΣ Φλώρινας 330 MW Μονάδα Ι

ΑΗΣ Φλώρινας 330 MW Μονάδα Ι – Μηχανολογική Ανέγερση Τουρμπίνας, Μηχανοστασίου, Συστ. Αποθήκης

Ιδιοκτήτης Έργου
Δ.Ε.Η.

Περιοχή

ΦΛΩΡΙΝΑ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συμβατική Τιμή

24.000.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2001-2003

Ημερομηνία Παράδοσης

2003