Μονάδα Συνδ. Κύκλου 800MW στο Deir Ali

Μονάδα Συνδ. Κύκλου 800MW στο Deir Ali Προμήθεια και ανέγερση…

Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Βουκουρέστι

Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Βουκουρέστι – Ανέγερση σωληνώσεων…

Μονάδα παραγωγής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 390 MW ΕΛ.ΠΕ

Μονάδα παραγωγής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 390 MW ΕΛ.ΠΕ. Ιδιοκτήτης Έργου…

ΑΗΣ Φλώρινας 330 MW Μονάδα Ι

ΑΗΣ Φλώρινας 330 MW Μονάδα Ι – Μηχανολογική Ανέγερση Τουρμπίνας,…

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Pego Πορτογαλίας

Κ.τ.Ε.: ElecGas S.A. EPC Contractor: SIEMENS Aktiengesellschaft Osterreich GmbH Αντικείμενο…