ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 500kV DC / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκατάσταση Υπόγειων Καλωδίων 500kV DC και Σταθμών Ηλεκτροδίων, ως μέρος του Έργου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής
(Υπεργολάβος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.)

Μήκος

ΑΤΤΙΚΗ 5,75 Km

ΚΡΗΤΗ 10,35 Km

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ / ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ

Συμβατικό Τίμημα

8.092.749,4 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2020 – 2023