ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Γ.Μ.) 400kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ…

ΕΝΑΕΡΙΑ Γ.Μ. 400kV ΠΑΤΡΑ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή τμήματος της Εναέριας Γ.Μ. 400kV…

ΕΝΑΕΡΙΑ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ…

ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς…

ΕΝΑΕΡΙΑ Γ.Μ. 400kV ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. (OHTL) Διπλού…

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV: ΒΑΧΟΣ – ΥΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πλήρης Κατασκευή της Υπόγειας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV μεταξύ της…

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 500kV DC / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκατάσταση Υπόγειων Καλωδίων 500kV DC και Σταθμών Ηλεκτροδίων, ως μέρος…

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV (XLPE) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Πλήρης Κατασκευή Υπόγειας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV (μόνωση XLPE) στην…

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ

Πλήρης Κατασκευή της Υπόγειας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV μεταξύ Ραφήνας…

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ Γ.Μ. 150kV (XLPE): Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή των Υπογείων Διασυνδετικών Γραμμών Μεταφοράς…

ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 150kV ΜΟΝΟΥ / ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Α/Π ΚΑΡΥΣΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Πλήρης Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου 150kV Μονού και Διπλού Κυκλώματος στην…