Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia μελέτη, σχεδιασμός & κατασκευή δύο δεξαμενών σταθερής οροφής

Μελέτη, σχεδιασμός & κατασκευή δύο δεξαμενών σταθερής οροφής για αποθήκευση καυσίμων αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της JPRC στο Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia και δύο δεξαμενών πλωτής οροφής για την αποθήκευση καυσίμυο στις εγκαταστάσεις της JPRC στην Aqaba.

Ιδιοκτήτης Έργου
JORDAN PETROLEUM FERINERY CO.

Περιοχή

QUEEN ALIA AQABA JORDAN

Συμβατική Τιμή

13.000.000 (Συμμετοχή 50%)

Συμβατικές Ημερομηνίες

31/10/2007

Ημερομηνία Παράδοσης

2009