Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia μελέτη, σχεδιασμός & κατασκευή δύο δεξαμενών σταθερής οροφής

Μελέτη, σχεδιασμός & κατασκευή δύο δεξαμενών σταθερής οροφής για αποθήκευση…

Πλήρης κατασκευή μονάδος αποσκλήρυνσης αργού πετρελαίου

Πλήρης κατασκευή μονάδος αποσκλήρυνσης αργού πετρελαίου Ιδιοκτήτης Έργου ΕΛ.ΠΕ. Περιοχή…

Πλήρης κατασκευή μονάδος ισομερισμού U-300 ΕΚΟ Θεσ/κης

Πλήρης κατασκευή μονάδος ισομερισμού U-300 ΕΚΟ Θεσ/κης Ιδιοκτήτης Έργου ΕΛ.ΠΕ.…

Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Ελευσίνας (Area II)

Η ΑΤΕΡΜΩΝ συμμετέχει στην Κοινοπραξία «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε – ΕΚΜΕ Α.Ε…