ΕΝΑΕΡΙΑ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων (309 Πύργοι, 115,0 Km), συμπεριλαμβανομένων των 2 αγωγών προστασίας (SW & OPGW) και της παραλλαγής της Εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Θεσσαλονίκης – ΚΥΤ Φιλίππων, Τμήμα ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Φιλίππων (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων).
ΑΡ. ΣΥΜΒ.: ΔΑΠΜ-99339

Μήκος

115,0 km

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ

Περιοχή

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατικό Τίμημα

28.091.437,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2014 – 2016