ΕΝΑΕΡΙΑ Γ.Μ. 400kV ΠΑΤΡΑ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή τμήματος της Εναέριας Γ.Μ. 400kV Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης, από τον πύργο Νο.1 ΚΥΤ Πατρών έως τον πύργο No.182 προς το ΚΥΤ Μεγαλόπολης (184 Πύργοι, 66,1 Km), συμπεριλαμβανομένων των 2 αγωγών OPGW (115,9 km έκαστος) από το ΚΥΤ Πατρών μέχρι το ΚΥΤ Μεγαλόπολης και του αγωγού OPGW από το Αντίριο έως την διασταύρωση με την εναέρια ΓΜ Αθήνα – Αχελώος (8,9 km)
Αρ. Σύμβασης: ΔΑΠΜ-99505
(Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – INTRAKAT ΑΕ, με ποσοστό συμμετοχής 50%)

Μήκος

66,1 km

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ

Περιοχή

AXAIA

Συμβατικό Τίμημα

21.384.420,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2018 – 2019