Κατασκευή τριών (3) Υποσταθμών 150/25 KV

Κατασκευή τριών (3) Υποσταθμών 150/25 KV για την Ηλεκτροκίνηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου

Ιδιοκτήτης Έργου
ΑΒΒ

Περιοχή

ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΑΘΗΝΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συμβατική Τιμή

1.050.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2004 – 2005

Ημερομηνία Παράδοσης

2005