Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 30/400kV στην Κοζάνη

Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 30/400kV στην Κοζάνη Ιδιοκτήτης Έργου Hitachi…

Κατασκευή Υποσταθμού “S/S 6004” 150/20kV Διυλιστήρια Ελευσίνας

Κατασκευή Υποσταθμού “S/S 6004” 150/20kV στα Διυλιστήρια Ελευσίνας Ιδιοκτήτης Έργου…

Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV στη Μεγαλόπολη

Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV στη Μεγαλόπολη (Αρ.Συμβ. ΔΥΠΜ-99250) Ιδιοκτήτης…

Κατασκευή δύο (2) Υποσταθμών 150/20 KV για την Ηλεκτροκίνηση νέας σιδηρ. Γραμμής

Κατασκευή δύο (2) Υποσταθμών 150/20 KV για την Ηλεκτροκίνηση νέας…

Υποσταθμός 150/20 KV στην περιοχή Ελίκης – Αχαΐας

Υποσταθμός 150/20 KV στην περιοχή Ελίκης – Αχαΐας Ιδιοκτήτης Έργου…

Υποσταθμός 150/20 kV για την εξυπηρέτηση Αιολικού Πάρκου

Υποσταθμός 150/20 kV για την εξυπηρέτηση του Αιολικού Πάρκου “Ηλιόλουστη…

Κατασκευή τριών (3) Υποσταθμών 150/25 KV

Κατασκευή τριών (3) Υποσταθμών 150/25 KV για την Ηλεκτροκίνηση του…

Υποσταθμός 150/20 kV στην περιοχή Κέχρου Ροδόπης

Υποσταθμός 150/20 kV στην περιοχή Κέχρου Ροδόπης Ιδιοκτήτης Έργου Διεθνής…