Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 30/400kV στην Κοζάνη

Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 30/400kV στην Κοζάνη

Ιδιοκτήτης Έργου
Hitachi Energy

Περιοχή

ΚΟΖΑΝΗ

Συμβατική Τιμή

2.280.500

Συμβατικές Ημερομηνίες

2022-2023

Ημερομηνία Παράδοσης

2023