Κατασκευή Υποσταθμού “S/S 6004” 150/20kV Διυλιστήρια Ελευσίνας

Κατασκευή Υποσταθμού “S/S 6004” 150/20kV στα Διυλιστήρια Ελευσίνας

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΛ.ΠΕ

Περιοχή

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Συμβατική Τιμή

1.540.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2009-2010

Ημερομηνία Παράδοσης

2010