Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Βουκουρέστι

Μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου στο Βουκουρέστι
– Ανέγερση σωληνώσεων Υ.Π & Χ.Π και Αεριοστρόβιλος
– Συμβάσεις προμήθειας 132/50324900, 120/50325097

Ιδιοκτήτης Έργου
SIEMENS POWER GENERATION, ANLAGENTECHNIK GMBH

Περιοχή

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ / ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συμβατική Τιμή

3.236.035

Συμβατικές Ημερομηνίες

2006-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008