Μονάδα Συνδ. Κύκλου 800MW στο Deir Ali

Μονάδα Συνδ. Κύκλου 800MW στο Deir Ali
Προμήθεια και ανέγερση συστήματος σωληνώσεων υψηλής & χαμηλής πίεσης και ανέγερση λεβήτων

Ιδιοκτήτης Έργου
SIEMENS POWER GENERATION, ANLAGENTECHNIK GMBH

Περιοχή

DEIR ALI / ΣΥΡΙΑ

Συμβατική Τιμή

5.000.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2009

Ημερομηνία Παράδοσης

2009