Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV στη Μεγαλόπολη

Νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV στη Μεγαλόπολη (Αρ.Συμβ. ΔΥΠΜ-99250)

Ιδιοκτήτης Έργου
Δ.Ε.Η.

Περιοχή

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Συμβατική Τιμή

8.200.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2011-2012

Ημερομηνία Παράδοσης

2012