Πλήρης κατασκευή μονάδος ισομερισμού U-300 ΕΚΟ Θεσ/κης

Πλήρης κατασκευή μονάδος ισομερισμού U-300 ΕΚΟ Θεσ/κης

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΛ.ΠΕ.

Περιοχή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

3.242.850

Συμβατικές Ημερομηνίες

12/1999

Ημερομηνία Παράδοσης

2000