ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Γ.Μ.) 400kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου (259 Πύργοι, 95,0 Km), συμπεριλαμβανομένων των 2 αγωγών προστασίας (SW & OPGW) και των απαιτούμενων παραλλαγών λόγω διασταυρώσεων επί των Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Μεγαλόπολης ΙΙ και Γ.Μ.150kV ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Υ/Σ Μεγαλόπολη Ι (8,0 Km).
Αρ. Σύμβασης: ΔΕΑ – 99594
(Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – INTRAKAT ΑΕ, με ποσοστό συμμετοχής 50%)

Μήκος

95,0 Km (400kV)

8,0 Km (150kV)

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ

Περιοχή

ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ

Συμβατικό Τίμημα

26.075.500,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2019 – 2022