ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ

Πλήρης Κατασκευή της Υπόγειας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV μεταξύ Ραφήνας και ΚΥΤ Παλλήνης, τμήμα απο τον λάκκο ευθέων συνδέσμων J12 μέχρι το GIS του ΚΥΤ Παλλήνης, ως Τμήμα του Έργου “Αιολικό Πάρκο ΚΑΦΗΡΕΑΣ”

Μήκος

9,5 Km

Πελάτης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατικό Τίμημα

2.642.200,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2017- 2020