ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 150kV ΜΟΝΟΥ / ΔΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Α/Π ΚΑΡΥΣΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Πλήρης Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου 150kV Μονού και Διπλού Κυκλώματος στην Περιοχή Καρυστίας του Νομού Εύβοιας.
Έργο: Α/Π Καρυστίας στην Εύβοια

Μήκος

20,0 Km

Πελάτης

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Περιοχή

ΕΥΒΟΙΑ

Συμβατικό Τίμημα

3.490.000,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2022