Υποσταθμός 150/20 kV για την εξυπηρέτηση Αιολικού Πάρκου

Υποσταθμός 150/20 kV για την εξυπηρέτηση του Αιολικού Πάρκου “Ηλιόλουστη ΙΙ” στην περιοχή της Εύβοιας

Ιδιοκτήτης Έργου
Διεθνής Αιολική Α.Ε

Περιοχή

ΕΥΒΟΙΑ

Συμβατική Τιμή

3.883.000 (x50%)

Συμβατικές Ημερομηνίες

2006-2007

Ημερομηνία Παράδοσης

07/2007