Υποσταθμός 150/20 KV στην περιοχή Ελίκης – Αχαΐας

Υποσταθμός 150/20 KV στην περιοχή Ελίκης – Αχαΐας

Ιδιοκτήτης Έργου
Διεθνής Αιολική Αχαΐας Α.Ε

Περιοχή

ΑΧΑΪΑ

Συμβατική Τιμή

1.200.000 (x50%)

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008