Υποσταθμός 150/20 kV στην περιοχή Κέχρου Ροδόπης

Υποσταθμός 150/20 kV στην περιοχή Κέχρου Ροδόπης

Ιδιοκτήτης Έργου
Διεθνής Αιολική Θράκης Α.Ε.

Περιοχή

Ροδόπη

Συμβατική Τιμή

5.957.447 (x 50%)

Συμβατικές Ημερομηνίες

2001 – 2003

Ημερομηνία Παράδοσης

Μάιος 2003